• Tết khám phá – GIẢM 10% không-giới-hạn toàn bộ KS Việt Nam

  10%
  • Thời gian đặt phòng: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, từ 07/01/2019 - 18/01/2019
  • Khách sạn áp dụng: Tất cả khách sạn tại Việt Nam, trừ chuỗi Vinpearl và Sun Spa Resort.
  Nhiều hơn Ít hơn

  Không có hạn sử dụng

 • Sale Party Mytour 30%

  30%
  • Danh sách khách sạn sẽ được cập nhật vào lúc 00h00 mỗi ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần. 
  • Mức giảm trên 10% sẽ không áp dụng hoàn huỷ.
  Nhiều hơn Ít hơn

  Đã hết hạn vào: 19-12-2018

 • Sale Party Mytour 20%

  20%
  • Danh sách khách sạn sẽ được cập nhật vào lúc 00h00 mỗi ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần. 
  • Mức giảm trên 10% sẽ không áp dụng hoàn huỷ.
  Nhiều hơn Ít hơn

  Đã hết hạn vào: 19-12-2018

 • Sale Party Mytour 15%

  15%
  • Danh sách khách sạn sẽ được cập nhật vào lúc 00h00 mỗi ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần. 
  • Mức giảm trên 10% sẽ không áp dụng hoàn huỷ.
  Nhiều hơn Ít hơn

  Đã hết hạn vào: 19-12-2018

 • Sale Party Mytour 10%

  10%
  • Danh sách khách sạn sẽ được cập nhật vào lúc 00h00 mỗi ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần. 
  • Mức giảm trên 10% sẽ không áp dụng hoàn huỷ.
  Nhiều hơn Ít hơn

  Đã hết hạn vào: 19-12-2018

 • Sale Party Mytour

  5%

  Không giới hạn

  Nhiều hơn Ít hơn

  Đã hết hạn vào: 19-12-2018